подойдут ли сетки от ас амфитон на ас орбита 35ас-016